I SWEAR

Projekt przedstawiający nietypowe miejsca weselne na mapie Polski w kreatywnych, ślubnych odsłonach.

Edycja druga odbędzie się w Owczarni w Węgierskiej Górce - miejsce słynące z pięknych owiec, klimatycznej bacówki, pysznego sera oraz wspaniałej przestrzeni, która posiada ogromny potencjał na organizacje Waszego nietypowego ślubu i wesela! Na jesień pokażemy Owczarnię w przepięknej weselnej odsłonie! Musicie tam z nami być!

ORGANIZATOR

Gabriela Stolorz - Właściciel bemywife

Email: gabriela.nikiel@bemywife.pl
Tel. +48 501 408 440

REGULAMIN

REGULAMIN “I SWEAR”

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia jest firma BEMYWIFE Gabriela Stolorz, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Czerwonej 64/1, NIP: 9372626025.
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 27.10.2019r. w godzinach 11:00 – 17:00.
 3. Miejsce wydarzenia: Owczarnia w Węgierskiej Górce.
 4. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 2×2 m, wyjątkiem są stoły pokazowe dla florystów oraz firm od papeterii.
 5. Organizator zapewnia promocję wydarzenia oraz prezentację uczestników projektu na stronie wydarzenia (facebook/instagram).
 6. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk.
 7. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

§2

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w wydarzeniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej oraz opłacenie zadatku w wysokości całości ceny stoiska w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się jako wystawca.
 2. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Wydarzeniu. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny na podstawie własnej oceny przesłanego przez nich portfolio.
 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulamin „I swear” – REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU.
 4. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Zadatek wynosi odpowiednio 450 zł/brutto za stoisko 2×2 m, 300 zł/brutto za samochód oraz stół pokazowy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Wystawcę.

Dodatkowe opcje do wyboru:

 • stół prostokątny – 50 zł/brutto – wymiary: 180×90 cm
 • krzesło rustykalne – 25 zł/brutto
 • dostęp do prądu – 50 zł/brutto
 • wkład reklamowy do kopert „I swear” – 150 zł/brutto*
*Materiały reklamowe nie większe niż format A5, dostarczone w ilości 250 sztuk do 1.10.2019 r. na adres I SWEAR GABRIELA STOLORZ – ul. Czerwona 64/1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 501 408 440.

Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca, Organizator odpowiada za rozmieszczenie stoisk.

 1. Brak wpłaty w terminie wyznaczonym drogą e-mailową zadatku uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu. Faktura zostanie wystawiona w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie lub wysłania potwierdzenia przelewu najpóźniej do miesiąca od daty wpłacenia zadatku.
 2. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.
 3. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał się po wcześniejszym zgłoszeniu takich prac w dniu 26.10.2019 r. od godziny 16:00-19:00 oraz w dniu wydarzenia 27.10.2019r. od godziny 8:00-10:30. Demontaż odbędzie się w dniu 27.10.2019r. w godzinach 17:00-19:00.
 4. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru/stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem.
 5. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania wydarzenia, czyli przed godziną 17:00.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Na terenie wydarzenia nie ma monitoringu.
 7. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
 8. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców i Najemców.

§3

Dodatkowe informacje

 1. Organizator zapewnia za dodatkową opłatą dostęp do prądu, stoły oraz krzesła dla każdej zgłoszonej firmy, która wyrazi taką chęć. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania najpóźniej na dwa tygodnie przed wydarzeniem.
 2. Identyfikatory – po dwie sztuki dla jednej firmy będą do odbioru 26.10.2019r. w godzinach przygotowań stoisk lub 27.10.2019r. rano. Brak identyfikatora zobowiązuje do opłacenia wejścia na targi.
 3. Na terenie Owczarni znajduje się bezpłatny parking dla odwiedzających oraz wystawców.
 4. Samochody nie mogą wjeżdżać do środka Owczarni.